Categories Menu

Projekt

 

 Projekt pod nazwą „Trzymaj z nami przedszkolakami! Radosna integracja w Libiążu” będzie realizowany w naszym przedszkolu w okresie od lutego 2020 r. do czerwca 2021 r.

Jego celem jest podniesienie standardów świadczonej opieki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu zostanie rozszerzona oferta naszego przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Będą to zajęcia logopedyczne oraz terapia integracji sensorycznej.

Prowadzić je będą wykwalifikowani nauczyciele naszego przedszkola.

Projekt zakłada organizację wycieczek edukacyjnych dla dzieci oraz doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej UM w Libiążu.

Link: https://libiaz.pl/radosna-integracja-w-libiazu/ .

 

 

0001