Categories Menu

Kadra

Dyrektor przedszkola

Katarzyna Gaudyn
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; oligofrenopedagogika; zarządzanie oświatą.

Nauczyciele:

Katarzyna Bolek
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; surdopedagogika; oligofrenopedagogika; terapia ręki; integracja sensoryczna, integracja sensoryczna- metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów SI; instruktor masażu Shantala, instruktor masażu Shantala Body Touch.

Justyna Bigaj
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika, pedagogika rewalidacyjna; pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Katarzyna Długosz
wychowanie przedszkolne; edukacja wczesnoszkolna; tyflopedagogika.

Karolina Galus
edukacja wczesnoszkolna; pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; pedagogika przedszkolna; pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Małgorzata Jagoda
wychowanie przedszkolne; edukacja wczesnoszkolna; oligofrenopedagogika.

Beata Kazienko
pedagogika specjalna; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Marta Konas
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

Olga Kosidowska
psychologia-stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania; wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Anna Latko
wychowanie przedszkolne; edukacja wczesnoszkolna; oligofrenopedagogika; psychokorekcja zaburzeń zachowań dzieci i młodzieży.

Katarzyna Prystupa
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; oligofrenopedagogika; praca socjalna; logopedia.

Romualda Skiba
pedagogika wczesnoszkolna; wychowanie fizyczne; oligofrenopedagogika; obrona cywilna; logopedia; pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Renata Sowa
pedagogika przedszkolna; edukacja wczesnoszkolna; pedagogika specjalna; surdopedagogika.

Monika Trybuś
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ewa Zając
edukacja wczesnoszkolna; wychowanie przedszkolne.

Psycholog:

Olga Kosidowska

Logopeda:

Katarzyna Prystupa

Ewa Gut

Fizjoterapeuta:

Jolanta Leżoń- Kwiatkowska

Terapeuta integracji sensorycznej:

Katarzyna Bolek

Religia:

Małgorzata Ochwat

Gimnastyka korekcyjna:

Jan Matysik

J.angielski:

Łukasz Barszcz

Intendent:

Agnieszka Jagła

Sekretarz:

Dorota Bykowska

Pomoc nauczyciela:

Aldona Duda

Agnieszka Kwiecień

Edyta Norys

Beata Szalonek

Aleksandra Sapalska

Teresa Kujawska

Kuchnia:

Barbara Sapalska

Angelika Woźniak

Władysława Galus

Mariola Szatan

Konserwator:

Ludwik Księżarczyk