Categories Menu

Kadra

Dyrektor przedszkola

Bernadetta Mańka

wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, instruktor masażu Shantala, instruktor masażu Shantala Body Touch.

Nauczyciele:

Katarzyna Bolek – Gręźlikowska
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, terapia ręki, integracja sensoryczna, integracja sensoryczna- metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów SI, instruktor masażu Shantala, instruktor masażu Shantala Body Touch.

Justyna Bigaj
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika, pedagogika rewalidacyjna, pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Katarzyna Długosz
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagogika.

Karolina Galus
edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika przedszkolna.

Katarzyna Gaudyn
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą.

Małgorzata Jagoda
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.

Beata Kazienko
pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Marta Konas
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

Anna Latko
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, psychokorekcja zaburzeń zachowań dzieci i młodzieży.

Katarzyna Prystupa
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, praca socjalna, logopedia.

Romualda Skiba
pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, obrona cywilna.

Renata Sowa
pedagogika przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, surdopedagogika.

Monika Trybuś
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ewa Zając
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne.

Julia Zygowska
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

Psycholog:

Olga Kosidowska

Logopeda:

Katarzyna Prystupa

Małgorzata Dziuba

Fizjoterapeuta:

Jolanta Leżoń- Kwiatkowska

Religia:

Małgorzata Ochwat

Gimnastyka korekcyjna:

Jan Matysik

J.angielski:

Łukasz Barszcz

Intendent:

Agnieszka Jagła

Sekretarz:

Dorota Bykowska

Pomoc nauczyciela:

Aldona Duda

Agnieszka Kwiecień

Edyta Norys

Beata Szalonek

Aleksandra Sapalska

Kuchnia:

Mariola Szatan

Barbara Sapalska

Angelika Woźniak

Władysława Galus

Teresa Kujawska

Danuta Bartosik

Konserwator:

Ludwik Księżarczyk