Categories Menu

Przedszkole obecnie

Działalność jako przedszkole z oddziałami integracyjnymi rozpoczęliśmy od września 1999 roku. Przedszkole usytuowane jest w pobliżu pięknego Parku Miejskiego oraz malowniczego wzniesienia Grodzisko. Dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą podczas długich wycieczek i spacerów. Przedszkole prowadzi stałą współpracę z sąsiadującą Szkołą Podstawową nr 2, do której większość naszych wychowanków udaje się po zakończeniu edukacji przedszkolnej. Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, a także niepełnosprawne. Prowadzimy sześć oddziałów przedszkolnych. Łącząc dzieci w grupie integracyjnej uczymy się nawzajem akceptacji i wrażliwości na potrzeby innych oraz umożliwiamy rozwój zgodny z indywidualnymi potrzebami każdego wychowanka.

Budynek posiada:
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • gabinet terapeutyczny do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny,
 • gabinet logopedyczny,
 • pięć sal do zajęć dydaktycznych,
 • duży hol, na którym odbywają się przedszkolne uroczystości,
 • szatnię gdzie eksponowane są prace dzieci,
 • nowocześnie urządzony ogród, dostosowany do potrzeb dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
Wychowankami naszego przedszkola są:
 • dzieci zdrowe,
 • dzieci opóźnione w rozwoju psychoruchowym,
 • dzieci niepełnosprawne ruchowo,
 • dzieci z upośledzeniem umysłowym,
 • dzieci z problemami emocjonalnymi,
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Prowadzimy zajęcia dodatkowe bezpłatnie:
 • z języka angielskiego – które pozwalają nabyć umiejętność mówienia w języku angielskim,
 • z gimnastyki korekcyjnej – które korygują wady postawy,
 • z logopedą – doskonalące poprawność wypowiedzi,
 • z psychologiem – umożliwiające harmonijny rozwój,
 • z terapeutą integracji sensorycznej – które rozwijają prawidłowy odbiór i analizę bodźców  dostarczanych z otoczenia,
 • z fizjoterapeutą – które pomagają dzieciom posiadającym deficyty w sferze ruchowej.
W przedszkolu prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Nasze przedszkole zajmuje się także prowadzeniem zajęć terapeutycznych w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jest to zorganizowany system wielospecjalistycznej opieki, realizowanej przez: pedagogów, psychologa, logopedę, gimnastyka korekcyjnego, fizjoterapeutę; służący wczesnej interwencji i rehabilitacji małych dzieci, które wykazują poważne zaburzenia w rozwoju. Działania zespołu obejmują diagnozę i terapię dziecka oraz wsparcie dla rodziców. Celem oddziaływań jest zwiększenie możliwości rozwojowych dziecka, eliminowanie zaburzeń oraz zapobieganie wtórnym następstwom dysfunkcji rozwojowych.

REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LIBIĄŻU:
 1. Dziecko uczęszczające do przedszkola powinno mieć:
 • obuwie zamienne – pantofle, tenisówki zapinane,
 • obuwie umożliwiające bezpieczne poruszanie się w ogrodzie, podczas spacerów,
 • ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych,
 • nakrycie głowy zabezpieczające przed UV.
 1. Dzieci nie powinny przynosić zabawek oraz słodyczy.
 2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię dzieci.
 3. Dzieci nie mogą korzystać ze sprzętu gimnastycznego zgromadzonego na holu bez nadzoru nauczycieli.
 4. Dzieci mogą odbierać osoby pełnoletnie wyszczególnione w upoważnieniu.

[/box]

W NASZYM PRZEDSZKOLU ZAWSZE JEST WESOŁO!