Categories Menu

Opublikowany : sie 28, 2020

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Istnieje możliwość wykupienie ubezpieczenia dla dziecka na rok szkolny 2020/2021. Przedstawiciele Rady Rodziców wybrali ofertę ubezpieczeniową firmy COMPENSA. Cena składki ubezpieczeniowej wynosi 40 zł.
Poniżej przedstawiamy informacje ogólne składki ubezpieczeniowej.

 

 

Ubezpieczenie NNW dzieci

Polisa typ 184 nr 001022432    

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI POWSTAŁE PODCZAS UPRAWIANIA SPORTU

ZAKRES Sumy/limity
Śmierć wskutek NNW 19 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NNW komunikacyjnego lub aktów i terroru 9 500 zł
Trwały uszczerbek wskutek NNW (np. 1% – 190 zł) 19 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 9 500 zł
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 7 600 zł
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne 30 zł, limit 1 350 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5 000 zł
Klauzula nr 6– zwrot kosztów rehabilitacji 9 500 zł
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł, limit 2000 zł
Klauzula nr 11– BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia
Zwrot kosztów operacji plastycznej wskutek NNW(zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 OWU) 10 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia/ukąszenia/użądlenia(zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 5 OWU) 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NNW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł
Składka 40 zł

 

 

Zgłaszanie szkód:

 

Biuro MIKAN Ubezpieczenia w Libiążu: ul. Wańkowicza 4
tel. 32/627-47-04

Internetowo: https://www.compensa.pl/likwidacja-szkod/