Categories Menu

Opublikowany : cze 15, 2020

Edukacja zdalna- 15.06.2020r. maluszki

Poniedziałek 15.06.2020r.

Temat kompleksowy: Kim będę, gdy dorosnę

Kto to?” – praca z obrazkiem. Przygotowujemy obrazki przedstawiające osoby wykonujące różne zawody (np. kucharz, policjant, strażak) i atrybuty tych osób. Zadaniem dziecka jest nazwać osobę na obrazku i powiedzieć, na czym polega jej praca. Dziecko opowiada o pracy swoich rodziców.

Kim będę, gdy dorosnę…” – zabawa słownikowa. Zadaniem dziecka jest opowiedzieć o swoim wymarzonym zawodzie.

Co robimy w przedszkolu?” – Zadajemy dziecku pytania związane z pracą osób w przedszkolu, ale nie nazywamy tych osób, np. Kto przygotowuje pyszne posiłki w przedszkolu? Zadaniem dziecka jest rozwiązanie zagadek.

Karuzela” – zabawa ruchowa ze śpiewem.

Nożyczkami rachu-ciachu” – zabawy z nożyczkami – nauka prawidłowego trzymania nożyczek i posługiwania się nimi, wyrażanie radości z wykonanej pracy. Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.