Categories Menu

Opublikowany : wrz 15, 2019

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW dzieci szkolnych

Polisa typ 184 nr 001022422

ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI POWSTAŁE PODCZAS UPRAWIANIA SPORTU

Śmierć wskutek NNW    17000zł

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NNW komunikacyjnego lub aktów i terroru  8500 zł

Trwały uszczerbek wskutek NNW (np. 1% – 170 zł)   17000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 8500 zł

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 6800 zł

Klauzula nr 2 dzienne świadczenie szpitalne  30 zł dziennie/  limit 1350zł

Klauzula nr 4 jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5000zł

Klauzula nr 6– zwrot kosztów rehabilitacji 8500zł

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35zł/ limit 2000zł

Klauzula nr 11– BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI    2 zgłoszenia

Zwrot kosztów operacji plastycznej wskutek NNW(zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 OWU)   6800zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia/ukąszenia/użądlenia(zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 5 OWU)  200zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NNW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu    150zł

Składak ubezpieczenia 40 zł

Zgłaszanie szkód:

Biuro ubezpieczeń MIKAN w Libiążu: ul. Wańkowicza 4 tel. 32/627-47-04

Internetowo: https://www.compensa.pl/likwidacja-szkod/

Pisemnie: Compensa TU S.A., ul. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, z dopiskiem „szkoda z NNW szkolne”