Categories Menu

Opublikowany : sie 28, 2020 w Aktualności

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na rok szkolny 2020/2021w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIAZUJĄCE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 z ODZIALAMI INTEGRACYJNYMI W LIBIĄŻU w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19     Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.   Organizacja pracy w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Od dnia 1 września 2020 r. do odwołania w przedszkolu ogranicza się do minimum przebywanie osób                                         z zewnątrz. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Przy wejściu do Przedszkola jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (korzystają z niego każdorazowo osoby wchodzące i wychodzące) z wyłączeniem dzieci przedszkolnych. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. Na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej Przedszkola znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie przedszkola. Rodzice/opiekunowie...

Czytaj dalej

Opublikowany : sie 28, 2020 w Aktualności

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Istnieje możliwość wykupienie ubezpieczenia dla dziecka na rok szkolny 2020/2021. Przedstawiciele Rady Rodziców wybrali ofertę ubezpieczeniową firmy COMPENSA. Cena składki ubezpieczeniowej wynosi 40 zł. Poniżej przedstawiamy informacje ogólne składki ubezpieczeniowej.     Ubezpieczenie NNW dzieci Polisa typ 184 nr 001022432       ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI POWSTAŁE PODCZAS UPRAWIANIA SPORTU ZAKRES Sumy/limity Śmierć wskutek NNW 19 000 zł Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NNW komunikacyjnego lub aktów i terroru 9 500 zł Trwały uszczerbek wskutek NNW (np. 1% – 190 zł) 19 000 zł Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 9 500 zł Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 7 600 zł Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne 30 zł, limit 1 350 zł Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5 000 zł Klauzula nr 6– zwrot kosztów rehabilitacji 9 500 zł Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł, limit 2000 zł Klauzula nr 11– BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia Zwrot kosztów operacji plastycznej wskutek NNW(zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 OWU) 10 000 zł Jednorazowe...

Czytaj dalej

Opublikowany : sie 28, 2020 w Aktualności

Zebranie z rodzicami ORGANIZACYJNO- INFORMACYJNE

Zapraszamy rodziców na zebranie organizacyjno- informacyjne. HARMONOGRAM ZEBRANIA: GRUPA I  07.09.2020 godzina 15:30- 16:00 GRUPA II 07.09.2020 godzina 16:15-16:45 GRUPA III 08.09.2020 godzina 15:30-16:00 GRUPA IV 09.09.2020 godzina 15:30-16:00 GRUPA V 09.09.2020 godzina 16:15-16:45 GRUPA VI 08.09.2020 godzina 16:15-16:45 Bardzo proszę pamiętać o przestrzeganiu przepisów prawa związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym ( m.in. stosować środki ochronne: ochrona ust i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja...

Czytaj dalej

Opublikowany : sie 27, 2020 w Aktualności

ZAPRASZAMY DO PODPISYWANIA UMÓW

Zapraszamy do podpisywania umów na rok szkolny 2020/2021 Umowy podpisujemy w dniach: 28.08.2020 – 9:00-11:30 -12:00- 13:00 31.08.2020 – 9:00-11:30 -12:00- 16:00 1.09.2020 – 9:00-12:30 2.09.2020 9:00-12:30 Bardzo proszę pamiętać o przestrzeganiu przepisów prawa związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne : osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja...

Czytaj dalej

Opublikowany : sie 26, 2020 w Aktualności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie  Szanowni Rodzice informujemy, że wszystkie procedury związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola w dniu 28.08.2020 o godzinie...

Czytaj dalej