Categories Menu

Opublikowany : cze 18, 2020 w Wczesne wspomaganie rozwoju

O komunikacji wspomagającej i alternatywnej słów kilka…

  Dzieci ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi to dzieci, których mowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia codzienną komunikację oraz funkcjonowanie w społeczeństwie. Trudności te mogą wynikać m.in. z zakłóconego rozwoju (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, Mózgowe Porażenie Dziecięce, zaburzenia rozwojowe, wady i zespoły genetyczne, dziecięce niedokształcenie mowy o typie afazji, opóźniony rozwój mowy i inne trudności powstałe przed opanowaniem języka w sposób naturalny). Pamiętajmy jednak – to, że dziecko nie mówi, nie znaczy, że nie ma nic do powiedzenia. Często dzieci te, nie mogąc w skuteczny sposób przekazać tego, co chcą powiedzieć, przejawiają zachowania trudne – krzyczą, piszczą, płaczą, reagują agresją bądź wycofaniem. Zachowania te są sposobem ich komunikacji z otoczeniem. Aby umożliwić dzieciom wyrażanie swoich myśli w sposób zgodny z ich możliwościami i potrzebami oraz akceptowalny społecznie, do szerokiego gronem odbiorców, wspierać rozwój ich autonomii i poczucia sprawstwa warto dowiedzieć się czym jest komunikacja wspomagająca i alternatywna. Ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi to nauka porozumiewania się jest najistotniejsza. Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC – ang. Augmentative and Alternative Communication) to wszelkie sposoby, narzędzia i strategie, umożliwiające osobom ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi przekazywanie i odebranie komunikatów. „Może przybierać różne formy: mowy, spojrzenia, symboli, zdjęć, komunikatorów. Każdy używa wielu form komunikacji...

Czytaj dalej

Opublikowany : cze 18, 2020 w Wczesne wspomaganie rozwoju

CHODZENIE NA BOSAKA

W rozwoju dziecka bardzo ważne są stopy. Często o nich zapominamy. Skupiamy się na stymulacji dłoni, a stopy są tak samo ważne, a nawet ważniejsze. Stopa rozwija się już w łonie matki. Niemowlę poznaje swoje stopy poprzez wkładanie ich do ust, dotykanie ich. U małego dziecka najpierw kształtowana jest chwytna czynność stopy, a później funkcja podporowa. Naturalnym etapem jest nauka chodzenia na palcach, która doskonali reakcje równoważne. Stopa małego dziecka zbudowana jest z podściółki tłuszczowej, która pełni funkcję ochronną, jak również zwiększa płaszczyznę podparcia. Największym błędem jest uniemożliwianie dziecku poruszania się na bosaka. Skarpety, buty blokują naturalny rozwój stopy. Chodzenia na bosaka ma pozytywny wpływ na: rozwój prawidłowego wzorca chodu-stopa może poruszać się we wszystkich kierunkach, rozwój układu więzadłowo-mięśniowego, rozwój napięcia mięśniowego, rozwój czucia głębokiego, rozwój reakcji równoważnych, ruch całej kończyny, czyli na ustawienie stawu kolanowego, biodrowego, miednicy i kręgosłupa, kształtowanie odporności poprzez poznawanie stopą różnorodnego podłoża-zimnego, mokrego, suchego, rozwój stabilizacji stopy i całej kończyny – stopa w bucie pozbawiona jest stymulacji zmiennego podłoża, chodzenie boso uczy dziecko amortyzować wstrząsy i obciążenia, przetwarzanie bodźców sensorycznych- chodzenie boso dostarcza ogromnej dawki bodźców zewnętrznych, wzmacnia mięśnie nie tylko stopy, ale całej kończyny dolnej, chodzenie na boso odciąża...

Czytaj dalej

Opublikowany : cze 18, 2020 w Grupa 4, Grupa 5, Grupa 6, Zdalne nauczanie

Edukacja zdalna- 18.06.2020r.

1.Zagadki o kolorach. Liście są takie i trawa też. Jaki to kolor? Już pewnie wiesz.   To kolor samochodu strażackiego, i barwa serca gorącego.   Raz, dwa, trzy zgadujesz ty! Gdy pada śnieg i jest zima, ten kolor świat przykrywa. Jakby się mleko wylało, Bo dookoła jest … .   Takiego koloru jest węgiel i kominiarskie ubranie, a także smoła i sadza, kto zgadnie nagrodę dostanie.   To kolor morza, rzeki i pogodnego nieba. Pomyśleć nad tym trzeba.   Słonecznik nazwę zawdzięcza słońcu. Powiedzcie jaki kolor je łączy. 2. Mieszamy kolory. 3. Pokoloruj kwiaty na łące zgodnie ze wzorem. Policz, ile jest kwiatków każdego rodzaju. Napisz w ramkach odpowiednią liczbę. 4. Pokoloruj baloniki według wzoru. 5.Co ma taki kolor...

Czytaj dalej

Opublikowany : cze 18, 2020 w Grupa 2, Grupa 3, Zdalne nauczanie

Edukacja zdalna- 18.06.2020r.

18.06.2020 Temat: Różowy 1.„Różowy” rodzic czyta dziecku wiersz, następnie wspólnie go omawiają. Rodzic zadaje pytanie dotyczące treści: np.: Co zobaczyły dzieci przez różowe okulary?; W jakim nastroju były, oglądając świat przez różowe okulary?; Odszukajcie w pokoju różowy kolor i pokażcie go. „Różowy” /Marcin Antoni Brykczyński/ Hokus-pokus, czary mary, Ogłaszamy sztuczkę nową, Przez różowe okulary Świat zobaczysz na różowo: Różowe domy i miasta, Różowy las tam wyrasta, Chmury i niebo hen, w górze, Pola i łąki i drzewa; Wszystkie różowe, jak róże I ptak różowy, co śpiewa Same różowe nutki, Aż cieszą się kwiaty w ogródku I znikają bez śladu smutki, Bo w świecie na różowo Daję Wam na to słowo, Nie może być żadnych smutków. 2.„Co widać przez różowe okulary” – malowanie na temat dowolny różową farbą. Rodzice przygotowują dzieciom na stoliku farby w kolorach czerwonym i białym. Na paletach mieszają oba kolory w niewielkich ilościach tak długo, aż uzyskają kolor różowy. Podczas malowania sukcesywnie dorabiają sobie koloru. 3. „Różowy” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Dzieci chodzą po pokoju w rytmie dowolnej piosenki. W czasie przerwy w muzyce szybko szukają koloru różowego i dotykają go palcem. Gdy muzyka powraca, dzieci znowu maszerują. 4. „Różowe zdrowie” – przygotowanie koktajlu truskawkowego. Rodzice wspólnie z dziećmi przygotowują mikser,...

Czytaj dalej

Opublikowany : cze 18, 2020 w Grupa 1, Zdalne nauczanie

Edukacja zdalna- 18.06.2020r. maluszki

Czwartek Temat zajęć: Lekarz U pana doktora – słuchanie wiersza M. Terlikowskiej. U pana doktora Maria Terlikowska Przed drzwiami pana doktora czeka kolejka dość spora. Pawełka boli brzuszek Marek skaleczył paluszek. Dorotka także jest chora, bo bardzo kaszle od wczoraj. Małgosię wciąż boli głowa Lalka także nie jest zdrowa. Wchodzi Pawełek. No śmiało! Badanie nie będzie bolało. Trzeba otworzyć buzię raz – dwa, Pokazać język, powiedzieć a – a – a. Oddychać, stanąć na wadze, potrzymać termometr – i już. Więc płakać nikomu nie radzę – Chyba, że jesteś tchórz. Pan doktor zna różne sposoby, żeby przepędzić choroby, – przepiszę ci proszki, Pawełku, różowe w niebieskim pudełku. Pan doktor smaruje palec śmiesznym lekarstwem fioletowym. – Bolało Marku? – Prawie wcale. I palec Marka będzie zdrowy. A co dla kaszlącej Dorotki? Syrop. Naprawdę słodki. Małgosia pójdzie na naświetlanie. A lalka? Czy nic nie dostanie? Prawda lalka jest trochę blada… Ale Małgosia sama ją zbada. Przecież Małgosia pamięta Jak doktor bada pacjenta. Po wysłuchaniu utworu zadajemy dziecku pytania dotyczące treści: Na co chorowały dzieci w wierszu?; Kogo dzieci poprosiły o pomoc?; Jak nazywa się lekarz, który bada dzieci?; Czy dzieci samo mogą iść do lekarz?; Dlaczego?; Kto to jest pacjent?; Jak...

Czytaj dalej