Categories Menu

Opublikowany : kw. 1, 2020 w Aktualności, Wczesne wspomaganie rozwoju

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

  2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje 400 tysięcy osób z autyzmem. To jak jedno spore miasto. Jednak tu liczby się nie kończą, bo ze spektrum żyją także rodzice, rodzeństwo i opiekunowie. To sprawia, że osób, których dotyczy autyzm jest nawet 3 mln. POZNAJ, ZROZUM, POMÓŻ. Wejdź na www.polskananiebiesko.pl. Drodzy Rodzice, Bądźcie z nami w ten dzień. Wspólnie z dziećmi stwórzcie pracę plastyczną o tematyce Polska na niebiesko. Mogą to być np. odciśnięte na niebiesko dłonie czy rysunki błękitnych serc. Na każdym rysunku napiszcie Polska na niebiesko. Prosimy prześlijcie zdjęcia prac na naszego e-maila nauczaniezdalne@onet.eu – wszystkie prace opublikujemy w galerii na stronie przedszkolnej. Czekamy z niecierpliwością! Razem stwórzmy lepszy świat dla osób...

Czytaj dalej

Opublikowany : kw. 1, 2020 w Wczesne wspomaganie rozwoju

OBJAWY NIEPRAWIDŁOWEJ ORGANIZACJI SENSORYCZNEJ W ZACHOWANIU DZIECKA Z AUTYZMEM

OBJAWY NIEPRAWIDŁOWEJ ORGANIZACJI SENSORYCZNEJ W ZACHOWANIU DZIECKA Z AUTYZMEM* Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci ze spektrum autyzmu są współtowarzyszące. Poprzez terapię Integracji sensorycznej możemy poprawić funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym. Poniżej przedstawiam typy zaburzeń integracji sensorycznej. Zaburzenia Modulacji Sensorycznej: Nadwrażliwość sensoryczna – dotykowa, niechęć do wykonywania codziennych czynności, niechęć do bliskiego kontaktu, okazywania uczuć, zasłanianie uszu w reakcji na niektóre dźwięki, silniejsze pobudzenie w miejscach zbyt bogatych w dźwięki, zagłuszanie krzykiem lub wydawaniem innych dźwięków, wychwytywanie dźwięków z otoczenia, które nie są słyszane przez inne osoby; Podwrażliwość sensoryczna – poszukiwanie silnych wrażeń pochodzących z ruchu i ucisku, nadmierna potrzeba huśtania się i kręcenia, preferowanie zabaw związanych z bieganiem, skakaniem, przepychaniem się, manipulowanie przedmiotami, potrzeba skakania. Zaburzenia Motoryczne o Bazie Sensorycznej: Zaburzenia posturalne – zaburzenia równowagi, zaburzenia napięcia mięśniowego; Dyspraksja – trudności w planowaniu i wykonywaniu prawidłowych ruchów (potykanie się o różne przedmioty, niezgrabność ruchowa, potrącanie się o osoby, trudności w wykonywaniu czynności samoobsługowych, problemy w uczeniu się nowych zadań, trudności w naśladowaniu), chwiejność emocjonalna (łatwe przechodzenie do stanów skrajnie emocjonalnych, szybkie i częste zmiany emocji). Zaburzenia Różnicowania Sensorycznego: Zaburzenia różnicowania bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych, smakowych, węchowych- obniżona zdolność dostrzegania różnic i podobieństw między wrażeniami sensorycznymi pochodzącymi z ciała i otoczenia...

Czytaj dalej

Opublikowany : kw. 1, 2020 w Grupa 4, Grupa 5, Grupa 6, Zdalne nauczanie

Edukacja zdalna- 02.04.2020r.

Przeczytaj pary wyrazów. Podkreśl litery, którymi różnią się wyrazy w każdej parze. las – lisbut – batsen – ser sok – sos kot – kosdom – dymsmok – stok kura -rura 2.Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych. Karoliny. To lalka parasol. Wanda stary ma 3.Skreśl co drugą literę . Z pozostałych liter utwórz wyrazy i przeczytaj je. p m a o s l t e a p s a n l e t d o p l a u s y e r k p e r k a o l s k m a 4. Narysuj tyle kwiatów, ile wskazują liczby . Zamaluj okienko z większą liczbą. 5...

Czytaj dalej

Opublikowany : kw. 1, 2020 w Grupa 2, Grupa 3, Zdalne nauczanie

Edukacja zdalna- 02.04.2020r.

Zabawa„Ptaki do gniazd”– wyznaczamy na dywanie miejsce na gniazdo. Dziecko biega lub chodzi w rytm podanej wyliczanki, machając rękami i ćwierkając. „Ptaszek” Bożena Forma Ćwir, ćwir, ćwir, ptaszek zaświergotał. Ćwir, ćwir, ćwir, nagle ujrzał kota. Ćwir, ćwir, ćwir, już wysoko frunie. Sprytny kot złapać go nie umie. Gdy skończymy recytować, ptak wbiega do gniazd. „Wiosenny obrazek”– rozpoznawanie kierunków na kartce. Rodzic czyta tekst, dziecko rysuje zgodnie z tekstem: Nadeszła Wiosna. Na łące w prawym górnym rogu zaświeciło słoneczko. Na środku łąki fruwał kolorowy ptak. W lewym dolnym rogu wyrósł kwiatek. W prawym dolnym rogu rosło drzewko. W lewym górnym rogu płynęła chmurka. Zabawa słuchowa „Co to za ptak?” rodzic podaje nazwy ptaków, dzieląc je na sylaby. Dziecko mówi pełną nazwę ptaka. Następnie układa zdania dotyczące wyglądu ptaków (jaskółka, bocian, kukułka). „Ptak w gnieździe” (do wyboru) – lepienie z masy solnej lub plasteliny. – wyszukiwanie i wydzieranie ptaków z kolorowych gazet. Dla dzieci chętnych – przyklejenie zdjęć na kartkę i stworzenie kolażu. MASA SOLNA szklanka mąki szklanka soli ½ szklanki wody Masę solną można zabarwić podczas wyrabiania np. barwnikiem spożywczym albo przyprawami np. po dodaniu kurkumy- masa będzie zabarwiona...

Czytaj dalej

Opublikowany : kw. 1, 2020 w Aktualności

Rekrutacja- potwierdzenie oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola

Przypominamy Rodzicom dzieci, które zostały zakwalifikowane do Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu o konieczności złożenia oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola do 3 kwietnia 2020r. Potwierdzenie oświadczenia woli można składać mailowo ps1libiaz@wp.pl oraz telefonicznie 32 627 14 24 w godzinach od 8.00- 11.00. Libiąż, dnia………………………………… POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola Potwierdzam wolę zapisu dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko dziecka Numer PESEL dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia. ………………………………………………… imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego ……………………………………………………………… imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego...

Czytaj dalej