Categories Menu

Opublikowany : wrz 29, 2017 w Aktualności

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2017/2018

Oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu     Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018   Nr oferty: ECI/867/042/04/2017 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat oraz nauczycieli na rok szkolny 2017/2018, ubezpieczonych za pośrednictwem Agencji NR 015776, Koncepcja Sp. z o.o.   Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą Śmierć w wyniku sepsy Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu wyczynowego uprawiania sportów.   Zakres ubezpieczenia   » Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy   Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym. Wyłączenia odpowiedzialności Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych między innymi w wyniku : Skutków padaczki rozpoznanej przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz padaczki będącej następstwem chorób lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed tym dniem Udziału w bójce...

Czytaj dalej