Categories Menu

Opublikowany : maj 2, 2016 w Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji zewnętrznej

Prezentujemy Państwu skrócone wnioski z przeprowadzonej w przedszkolu ewaluacji zewnętrznej problemowej, jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z całym raportem, który jest dostępny na stronie: www.npseo.pl Badanie zostało zrealizowane w dniach 12-01-2016 – 25-01-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Barbara Zgłobicka, Anna Dziedzic. Badaniem objęto 12 dzieci (swobodna rozmowa z dziećmi), 61 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 13 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielem organu prowadzącego, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki . Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W wyniku rozpoznawania indywidualnych potrzeb dzieci w Przedszkolu prowadzi się zajęcia służące ich wszechstronnemu rozwojowi. Nauczyciele podejmują różnorodne działania, wspierając predyspozycje i zainteresowania dzieci. Ze względu na prowadzenie oddziałów integracyjnych Przedszkole blisko współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i specjalistami. Dzięki monitorowaniu procesów edukacyjnych i opierając się na wnioskach z niego wypływających nauczyciele wzmacniają działania mające na celu wzrost zaangażowania przedszkolaków i wsparcie rodziców w szczególności dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone w Przedszkolu są uatrakcyjnianie przez wprowadzanie innowacji pedagogicznych służących rozwojowi dzieci „Mały przyrodnik w świecie fotografii”,...

Czytaj dalej

Opublikowany : maj 2, 2016 w Aktualności

Eko Dzieciaki to my!

27 kwietnia dzieci ze starszych grup przedszkolnych wzięły udział w uroczystości o charakterze ekologicznym pt. Eko Dzieciaki„.  Impreza odbyła się w Libiąskim Centrum Kultury i miała na celu promowanie ekologii oraz rozbudzanie w dzieciach świadomości proekologicznej. W programie uroczystości organizatorzy przewidzieli m.in. podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Strażnik przyrody”, udział w spektaklu o tematyce ekologicznej oraz grach i zabawach, związanych z ochroną środowiska. Niestety, pogoda spłatała nam figla i ulewny deszcz uniemożliwił przemarsz ulicami miasta, ale i tak wszystkie przedszkolaki bawiły się...

Czytaj dalej