Categories Menu

Opublikowany : maj 31, 2016 w Aktualności

Świętujemy Dzień Rodziny

Tegoroczny Dzień Rodziny przybrał wyjątkowo uroczysty charakter. Patronat nad naszą uroczystością objął Burmistrz Libiąża pan Jacek Latko. Hasłem  przewodnim tej edycji były Żywioły. Dzieci ze wszystkich grup zaprezentowały widowisko słowno – muzyczne, którego myślą przewodnią były żywioły: wody, ognia, ziemi i powietrza. Istotną rolę odegrało także słońce i największy ze wszystkich żywiołów, którym naszym zdaniem są dzieci!  Występy dzieci zapierały dech w piersiach! Było kolorowo, energetycznie, żywiołowo, ale momentami także bardzo wzruszająco i sentymentalnie. Dzień Rodziny to wyjątkowa uroczystość dla całej naszej społeczności przedszkolnej. Cieszymy się, że możemy przy tej okazji wyróżnić osoby, instytucje czy firmy, które w sposób szczególny wspierały działalność placówki. Od wielu już lat za bezinteresowną pomoc i wsparcie organizowanych przez nas przedsięwzięć wręczamy honorowy tytuł Przyjaciela Przedszkola. Jest to dla nas okazja, by w ten sposób podziękować za pomoc, bez której nie moglibyśmy w tak dużym stopniu realizować naszych śmiałych pomysłów i spełniać marzeń o tym, jakie przedszkole chcielibyśmy zaoferować tym, którzy są dla nas najważniejsi i stanowią centrum wszystkich naszych starań,  czyli DZIECIOM! Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za obecność na tej wyjątkowej uroczystości i żywimy nadzieję, że również dla Państwa pozostanie ona...

Czytaj dalej

Opublikowany : maj 2, 2016 w Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji zewnętrznej

Prezentujemy Państwu skrócone wnioski z przeprowadzonej w przedszkolu ewaluacji zewnętrznej problemowej, jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z całym raportem, który jest dostępny na stronie: www.npseo.pl Badanie zostało zrealizowane w dniach 12-01-2016 – 25-01-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Barbara Zgłobicka, Anna Dziedzic. Badaniem objęto 12 dzieci (swobodna rozmowa z dziećmi), 61 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 13 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielem organu prowadzącego, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki . Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W wyniku rozpoznawania indywidualnych potrzeb dzieci w Przedszkolu prowadzi się zajęcia służące ich wszechstronnemu rozwojowi. Nauczyciele podejmują różnorodne działania, wspierając predyspozycje i zainteresowania dzieci. Ze względu na prowadzenie oddziałów integracyjnych Przedszkole blisko współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i specjalistami. Dzięki monitorowaniu procesów edukacyjnych i opierając się na wnioskach z niego wypływających nauczyciele wzmacniają działania mające na celu wzrost zaangażowania przedszkolaków i wsparcie rodziców w szczególności dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone w Przedszkolu są uatrakcyjnianie przez wprowadzanie innowacji pedagogicznych służących rozwojowi dzieci „Mały przyrodnik w świecie fotografii”,...

Czytaj dalej