Categories Menu

Opublikowany : wrz 16, 2015 w Aktualności

Zmiany dotyczące żywienia dzieci w przedszkolu

Od 1 września 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Rozporządzenie ministra zdrowia określa szczegółowe wymagania dotyczące posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią tych aktów prawnych, a szczególnie załączników, określających grupy produktów dozwolonych i zalecanych w żywieniu dzieci w placówkach oświatowych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach Na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. Wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. Minister Zdrowia: M. Zembala GRUPY ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DZIECIOM I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1. Kanapki: 1) na bazie pieczywa razowego lub pełnoziarnistego: żytniego,...

Czytaj dalej

Opublikowany : wrz 14, 2015 w Aktualności

Nowy rok przedszkolny 2015/2016

Z radością powitaliśmy w przedszkolu dzieci, które wesołe i wypoczęte wróciły do nas po wakacjach oraz te, które po raz pierwszy przekroczyły próg naszego przedszkola. Mamy nadzieję, że dla nas wszystkich ten rok szkolny będzie obfitował w wiele ciekawych wydarzeń oraz radosnych chwil, które na długo zapiszą się w naszej...

Czytaj dalej

Opublikowany : wrz 7, 2015 w Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu

W trosce o wszechstronny rozwój naszych wychowanków przedszkole oferują  gamę zajęć dodatkowych. Są to zajęcia z języka angielskiego, opieka psychologa i logopedy oraz gimnastyka korekcyjna. Jako placówka od wielu lat prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutyczno – edukacyjnych. Przebieg terapii jest zależny od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 roku życia). Jako placówka zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologa, logopedę, neurologopedę, fizjoterapeutę,  gimnastyka korekcyjnego, oligofrenopedagogów, suropedagogów, tyflopedagogów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w naszej placówce otrzymują  do ośmiu godzin zajęć terapeutycznych. Praca z dzieckiem jest poprzedzona wnikliwą diagnozą, na podstawie której sporządza się Indywidualne Plany Terapeutyczne. Stosowane przez nas metody pracy z dziećmi to m.in.: – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, – Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, – stymulacja polisensoryczna, – elementy muzykoterapii i arteterapii, – Metoda TEACCH Erica Schoplera, – Metoda Opcji (Program Son- Rise), – rehabilitacja ruchowa, – metody komunikacji z dziećmi niemówiącymi (alternatywne i wspomagające). Język angielski Zajęcia...

Czytaj dalej