Categories Menu

Opublikowany : lut 12, 2019

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 0050.32.VIII.2019 BURMISTRZA LIBIĄŻA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 2), art. 154 ust. 1 pkt 1) oraz art. 159 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)

Burmistrz Libiąża zarządza:

  • Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż:

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 11.02.-01.03.2019 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02.03.-08.03.2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 25.03.2019 r. godz. 9:00.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 26.03.-01.04.2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 05.04.2019 r. godz. 9:00.

 

  • 2. Rekrutację do nowo  tworzonego  Przedszkola  Samorządowego  nr  3 z  Oddziałami  Integracyjnymi

w Libiążu, przy ul. Ignacego Paderewskiego 2 przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, przy ul. Ignacego Paderewskiego 2.

 

Pobierz wniosek