Categories Menu

Kadra

przedszkolne

Dyrektor przedszkola

Bernadetta Mańka
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, zarządzanie oświatą.

Nauczyciele:

Katarzyna Bolek – Gręźlikowska
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, terapia ręki.

Katarzyna Długosz
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagogika.

Katarzyna Gaudyn
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.

Małgorzata Jagoda
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.

Beata Kazienko
pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Anna Latko
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, psychokorekcja zaburzeń zachowań dzieci i młodzieży.

Romualda Skiba
pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, obrona cywilna.

Renata Sowa
pedagogika przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, surdopedagogika.

Agnieszka Waligóra
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna.

Magdalena Obrzud
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, logopedia.

Ewa Zając
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne.

Magdalena Krawczyk

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika szkolna, surdopedagogika, tyflopedagogika.

Karolina Galus

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Psycholog:

Agnieszka Gut

Olga Kosidowska

Logopeda:

Magdalena Obrzud

Religia:

Małgorzata Ochwat

Gimnastyka korekcyjna:

Jan Matysik

J.angielski:

Łukasz Barszcz

Intendent:

Dorota Bykowska

Pomoc administracyjna:

Marta Remsak 

Małgorzata Bolek 

Pomoc nauczyciela:

Żaneta Klamka

Aldona Duda

Maria Gurbiel

Agnieszka Kwiecień

Edyta Norys

Beata Szalonek

Danuta Bartosik

Kuchnia:

Stanisława Ponikowska

Mariola Szatan

Barbara Sapalska

Agnieszka Wojsław

Konserwator:

Ludwik Księżarczyk