Categories Menu

Kadra

 

Dyrektor przedszkola

Bernadetta Mańka
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna.

Nauczyciele:

Katarzyna Bolek – Gręźlikowska
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, terapia ręki, integracja sensoryczna.

Katarzyna Długosz
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagogika.

Katarzyna Gaudyn
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.

Małgorzata Jagoda
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.

Beata Kazienko
pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Anna Latko
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, psychokorekcja zaburzeń zachowań dzieci i młodzieży.

Romualda Skiba
pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, obrona cywilna.

Renata Sowa
pedagogika przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, surdopedagogika.

Magdalena Obrzud
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, logopedia.

Ewa Zając
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne.

Magdalena Krawczyk

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika szkolna, surdopedagogika, tyflopedagogika.

Karolina Galus

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Anna Bucka

pedagogika przedszkolna ze wspomaganiem logopedycznym, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją.

Małgorzata Cebula

wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna.

Marzena Spitzer

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Psycholog:

Olga Kosidowska

Logopeda:

Magdalena Obrzud

Religia:

Małgorzata Ochwat

Gimnastyka korekcyjna:

Jan Matysik

J.angielski:

Łukasz Barszcz

Intendent:

Dorota Bykowska

Pomoc administracyjna:

Marta Remsak 

Małgorzata Bolek 

Pomoc nauczyciela:

Żaneta Rożnawska

Aldona Duda

Maria Gurbiel

Agnieszka Kwiecień

Edyta Norys

Beata Szalonek

Danuta Bartosik

Agata Szczurek

Kuchnia:

Stanisława Ponikowska

Mariola Szatan

Barbara Sapalska

Konserwator:

Ludwik Księżarczyk