Categories Menu

Kadra

 

Dyrektor przedszkola

Bernadetta Mańka

wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna.

Nauczyciele:

Magdalena Obrzud
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, logopedia, zarządzanie oświatą.

Katarzyna Bolek – Gręźlikowska
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, terapia ręki, integracja sensoryczna.

Katarzyna Długosz
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagogika.

Katarzyna Gaudyn
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.

Małgorzata Jagoda
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.

Beata Kazienko
pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Anna Latko
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, psychokorekcja zaburzeń zachowań dzieci i młodzieży.

Romualda Skiba
pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, obrona cywilna.

Renata Sowa
pedagogika przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, surdopedagogika.

Ewa Zając
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne.

Magdalena Krawczyk

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika szkolna, surdopedagogika, tyflopedagogika.

Karolina Galus

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Anna Konstantynów

pedagogika przedszkolna ze wspomaganiem logopedycznym, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją.

Małgorzata Cebula

wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna.

Marzena Spitzer

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Katarzyna Prystupa

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, praca socjalna.

Psycholog:

Olga Kosidowska

Logopeda:

Magdalena Obrzud

Fizjoterapeuta:

Katarzyna Gacek

Religia:

Małgorzata Ochwat

Gimnastyka korekcyjna:

Jan Matysik

J.angielski:

Łukasz Barszcz

Intendent:

Dorota Bykowska

Pomoc administracyjna:

Marta Remsak 

Małgorzata Bolek 

Pomoc nauczyciela:

Żaneta Rożnawska

Aldona Duda

Maria Gurbiel

Agnieszka Kwiecień

Edyta Norys

Beata Szalonek

Danuta Bartosik

Agata Szczurek

Kuchnia:

Stanisława Ponikowska

Mariola Szatan

Barbara Sapalska

Joanna Ptasińska

Angelika Woźniak

Konserwator:

Ludwik Księżarczyk