Categories Menu

Kadra

 

Dyrektor przedszkola

Bernadetta Mańka

wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, instruktor masażu Shantala, instruktor masażu Shantala Body Touch.

Nauczyciele:

Katarzyna Bolek – Gręźlikowska
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, terapia ręki, integracja sensoryczna, integracja sensoryczna- metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów SI, instruktor masażu Shantala, instruktor masażu Shantala Body Touch.

Katarzyna Długosz
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagogika.

Katarzyna Gaudyn
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą.

Małgorzata Jagoda
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.

Beata Kazienko
pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Anna Latko
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, psychokorekcja zaburzeń zachowań dzieci i młodzieży.

Romualda Skiba
pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, obrona cywilna.

Renata Sowa
pedagogika przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, surdopedagogika.

Ewa Zając
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne.

Magdalena Krawczyk

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika szkolna, surdopedagogika, tyflopedagogika.

Karolina Galus

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Anna Konstantynów

pedagogika przedszkolna ze wspomaganiem logopedycznym, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją.

Katarzyna Prystupa

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, praca socjalna.

Psycholog:

Olga Kosidowska

Logopeda:

Ewa Gut

Małgorzata Dziuba

Fizjoterapeuta:

Katarzyna Gacek

Religia:

Małgorzata Ochwat

Gimnastyka korekcyjna:

Jan Matysik

J.angielski:

Łukasz Barszcz

Intendent:

Dorota Bykowska

Sekretarz:

Małgorzata Bolek 

Pomoc nauczyciela:

Aldona Duda

Agnieszka Kwiecień

Edyta Norys

Beata Szalonek

Danuta Bartosik

Aleksandra Sapalska

Kuchnia:

Mariola Szatan

Barbara Sapalska

Angelika Woźniak

Konserwator:

Ludwik Księżarczyk