Categories Menu

Opublikowany : mar 28, 2017

Informacja dotycząca przebiegu rekrutacji

Przedszkole Samorządowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Od 26.o4.2017 r. do 28.04.2017 r. należy przedłożyć w kancelarii przedszkola pisemne potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do naszej placówki.

W dniu 04.05.2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018.