Categories Menu

Opublikowany : paź 4, 2018

‚Czyste powietrze wokół nas’- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.

Szanowni Rodzice!

 

Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na zdrowie dzieci wpływ ma wiele czynników. Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu. Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzania wśród dzieci w wieku przedszkolnym programu profilaktyki tytoniowej.   W związku z powyższym zachęcamy do aktywnego udziału w przedszkolnej antynikotynowej edukacji.                                                                           Program profilaktyki tytoniowej pt.” Zdrowe powietrze wokół nas” ukierunkowany jest na wdrażanie do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

 

Program składa się z pięciu zajęć:

1. Wycieczka – podczas której dzieci będą obserwowały różne źródła dymu.

2. Co i dlaczego dymi?- dzieci opowiedzą o różnych źródłach dymu, przyczynach wydobywania się dymów.

3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?- dzieci dowiedzą się o szkodliwości dymu tytoniowego.

4. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?- dzieci dowiedzą się o skutkach palenia tytoniu.

5. Jak unikać dymu tytoniowego? – dzieci dowiedzą się, w jakich miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji mogą się zachować.

Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach a potem w szkołach, to nie wszystko! Dlatego pamiętajcie, aby:

  • pokazać dzieciom dobry przykład swoim zachowaniem,
  • spędzać z dzieckiem dużo czasu,
  • umieć słuchać dokładnie tego, co ma dziecko do powiedzenia,
  • rozmawiać z dzieckiem o świecie, nawet na trudne tematy,
  • ustalać ścisłe reguły dotyczące picia i palenia w domu,
  • pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcanie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania z innymi,
  • zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.