Categories Menu

Opublikowany : maj 13, 2013

Spotkanie z Brzechwą

10 maja w naszym przedszkolu gościliśmy wyjątkowych artystów. Wyjątkowych dlatego,

że duża część z nich to wychowankowie naszego przedszkola, a obecnie uczniowie

Gimnazjum nr 1 w Libiążu. Grupa teatralna zaprezentowała dzieciom wybrane utwory

Jana Brzechwy. Gra aktorów była profesjonalna, pełna młodzieńczego zapału

i temperamentu. Przedszkolaki były zachwycone!  Dawały temu wyraz głośnym śmiechem

i gromkimi brawami. Dzieci miały też możliwość zaistnienia na scenie w jednym

z wierszy Brzechwy.

Spotkanie z poezją oraz młodymi adeptami aktorstwa rozbudziło dziecięcą wyobraźnię,

a przede wszystkim wprawiło wszystkich w doskonały nastrój!