Categories Menu

Opublikowany : paź 14, 2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Od 1 września na terenie całej Polski trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Jest to największe badanie statystyczne rolnictwa przeprowadzane raz na 10 lat. Z jego wyników będą korzystać rolnicy, którzy są beneficjentami programów rozwoju rolnictwa, a także władze lokalne
i centralne planujące programy finansowe i strategiczne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika z rekomendacji ONZ.

Spis potrwa do 30 listopada 2020 r.

Zachęcamy wszystkich rolników do udzielenia informacji o gospodarstwie rolnym:

  • przez Internet – wypełniając samodzielnie interaktywną aplikację na stronie: spisrolny.gov.pl

Jeśli ktoś nie ma komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu powinien udać się do Urzędu Miejskiego w Libiążu, gdzie został przygotowany punkt spisowy.

Uzupełniającą formą spisu jest:

  • spis przez telefon – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
  • kontakt z rachmistrzem telefonicznym lub bezpośrednim

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym.

W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym indywidualny numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu), który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

 

Jeśli nie dostałeś listu z numerem gospodarstwa, a prowadzisz działalność rolniczą? Masz pytania dotyczące spisu? Zadzwoń pod numer 22 279 99 99.

 

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Zapewniamy, że Państwa dane osobowe i dane
o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.

 

ROLNIKU, NIE CZEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ – SPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

SPISZMY SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

 

Plakat_A4__RGB__bez_spadw-01