Categories Menu

Opublikowany : lut 3, 2020

Terminy rekrutacji do przedszkola

Informujemy, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 0050.187.VII .2020 BURMISTRZA LIBIĄŻA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż

 

Burmistrz Libiąża zarządza:

  • Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 13.02.- 04.03.2020 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 05.03.-11.03.2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 26.03.2020 r. godz. 9:00.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 27.03.-03.04.2020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 08.04.2020 r. godz. 9:00.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu bądź ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu.