Categories Menu

Opublikowany : wrz 21, 2019

Wniosek o wydanie opinii o dziecku

Drodzy Rodzice.

Od 23 września 2019r. opinie o dziecku będziemy wystawiać w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku poniżej a także do pobrania w sekretariacie przedszkola

 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego                                                                                              Data

Adres zamieszkania

 

 

                                                                                                Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1

                                                                                                    z  Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

Wniosek

Zwracam się z prośbą o wydanie opinii o moim dziecku ………………………………………………………………….. uczęszczającym do grupy …………………………………………. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu w celu przedłożenia jej w …………………………………………………………………………..

                                                                                                                  Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.