Categories Menu

Opublikowany : lis 13, 2018

Plan wspomagania szkół/ placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

Gmina Libiąż przystąpiła do projektu VULCAN kompetencji w MAŁOPOLSKICH samorządach, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach realizacji zadania w czerwcu bieżącego roku odbyła się debata poświęcona badaniom oczekiwań, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego wobec przedszkoli i szkół w gminie Libiąż, która posłużyła do opracowania Planu wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w gminie Libiąż.

Celem strategicznym planu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów przez wdrożenie procesowego wspomagania w szkołach/ przedszkolach.

Celami operacyjnymi są:

  1. Wdrożenie procesowego wspomagania w 2 przedszkolach samorządowych: w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 im. Kubusia Puchatka w Libiążu i w Przedszkolu Samorządowym w Zespole Szkół w Żarkach oraz w 2 szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Libiążu i w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Żarkach w okresie od września 2018 r. do czerwca 2020.
  2. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej oświaty w gminie Libiąż i jej funkcjonowanie co najmniej do czerwca 2020 roku. Podjęte działania podlegają monitorowaniu i ewaluacji.                                                                                                                                                 Zaplanowane zadania będą odbywać się etapowo. Obejmą m.in. szkolenia dyrektorów i zespołów nauczycieli szkół i przedszkoli, przeprowadzenie diagnozy potrzeb, wdrożenie rocznych planów wspomagania, przygotowanie planu pracy sieci współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej oświaty.