Categories Menu

Opublikowany : paź 27, 2017

Przygotowujemy przetwory na zimę

Od października rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu realizację innowacji pedagogicznej „Ja i moja rodzina wspólnie poznajemy cztery pory roku”. Innowacja pedagogiczna realizowana będzie w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych, w wybranym tygodniu danego miesiąca. Innowacyjność polegać będzie na prowadzeniu zajęć  metodą projektu.   Metoda projektu polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych. Pozwala dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań,  kierowanie własnym uczeniem się, podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą,  kierującą  i organizującą.  Projekt, to także metoda, w której
dzieci prowadzą badania na  temat, który jest dla nich ważny i odnosi się do ich życiowych doświadczeń. W październiku tematem naszych wspólnych działań było przygotowywanie przetworów na zimę. Dzieci poznawały sposoby przetwarzania warzyw i owoców, metody ich konserwowania oraz przechowywania. Niektóre wytwory naszej pracy były gotowe od razu, a na inne musimy jeszcze poczekać.