Categories Menu

Opublikowany : cze 20, 2017

Dom Płomyka i Iskierki, czyli zajęcia edukacyjne dla starszaków

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie uruchomiony został program edukacyjny pod nazwą „Dom Płomyka i Iskierki”.  Celem  programu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez kształtowanie postaw i nawyków bezpiecznego zachowania na co dzień.

W ramach zajęć edukacyjnych  strażacy prowadzili zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.  Dzieci miały również możliwość zapoznać się z pracą strażaków  i sprzętem używanym w działaniach. Na realizację tego projektu, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie zaadaptowano pomieszczenia, w których LOGO_Dom_Płomyka_i_Iskierkizaaranżowano pokój, kuchnię oraz łazienkę,  a całość nazwano „Domem Płomyka i Iskierki”. W domu tym dzieci  mogły zobaczyć początki rozprzestrzenia się pożaru, jak działają czujki dymu i tlenku węgla, a także mogły się nauczyć jak zachować się podczas pożaru i prawidłowo ewakuować się z miejsca zagrożonego. Rolą strażaków było wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o właściwą wentylację pomieszczeń, jak działa czujka czadu, która ostrzega przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Strażacy demonstrowali i wyjaśniali,  dlaczego niewłaściwe zachowania w kuchni mogą być źródłem pożaru.  W „Domu Płomyka i Iskierki” zamontowano również liczne elementy wyposażenia każdego domu, które na co dzień użytkowane w niewłaściwy sposób mogą doprowadzić do tragedii. Dzieci  miały możliwość same wskazać te nieprawidłowości i określić, do jakich niepożądanych skutków mogą one doprowadzić. Następnie „namacalnie” stykając się z realną sytuacją pojawienia się „dymu”, a w konsekwencji pożaru mogły wykorzystać w praktyce nabytą wcześniej wiedzę i np. skorzystać z telefonu, wezwać straż pożarną i ewakuować się w bezpieczny sposób.