Categories Menu

Opublikowany : gru 1, 2014

Innowacje pedagogiczne w naszym przedszkolu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz potrzebom dzieci w naszym przedszkolu podejmujemy coraz to nowe przedsięwzięcia. Od listopada prowadzimy dwie innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Innowacja pedagogiczna „Patrzę, słucham, dotykam – wielozmysłowo poznaję świat” ma na celu wprowadzenie nowoczesnych metod zabawowych, twórczych, z elementami badania, eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i przeżywania. Będzie ona realizowana w każdym pierwszym tygodniu miesiąca. Poszczególne dni  tygodnia odpowiadają poszczególnym zmysłom: poniedziałek to Dzień otwartych oczu, wtorek to Dzień wrażliwego ucha, środa to Dzień myślącej głowy, czwartek to Dzień aktywnych rąk, a piątek to Dzień otwartego serca. Rolą nauczyciela jest inspirowanie, aktywizowanie do myślenia, przeżywania i wypowiadania się. Druga wprowadzona innowacja „Świat nutek zaprasza” ma na celu wzbogacenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego o dodatkowe treści w zakresie umuzykalniania orz rozwoju ruchowego dzieci. Zajęcia będą realizowane jeden raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych. Celem zajęć jest przede wszystkim rozwijanie twórczej inwencji dzieci poprzez improwizacje ruchowe, śpiew, kontakt z żywymi instrumentami oraz tańcem.