Categories Menu

Opublikowany : lis 24, 2013

„Czyste powietrze wokół nas”

W tym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w kolejnej edycji programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Program przeznaczony jest dla najstarszej grupy wiekowej – dzieci 5 – 6 – letnich. Celem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Stanowi pierwsze bardzo ważne ogniwo w edukacji antytytoniowej dzieci.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym, bierne palenie oznacza m.in.:
• zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
• zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
• zaburzenia zachowania dziecka,
• zmniejszoną gotowość szkolną,
• mniejszą odporność na infekcje.
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia.
Nasze przedszkole włącza się także w wojewódzką kampanię społeczną „Chrońmy dzieci przed dymem tytoniowym” w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.