Categories Menu

Opublikowany : wrz 6, 2021

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Istnieje możliwość wykupienie ubezpieczenia dla dziecka na rok szkolny 2021/2022. Przedstawiciele Rady Rodziców wybrali ofertę ubezpieczeniową firmy COMPENSA. Cena składki ubezpieczeniowej wynosi 40 zł. Składka zbierana jest do 30.09.2021r.
Poniżej przedstawiamy informacje ogólne składki ubezpieczeniowej:

Ubezpieczenie NNW dzieci

Polisa typ 184 nr 001065741    

ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI POWSTAŁE PODCZAS UPRAWIANIA SPORTU

ZAKRESSumy/limity
Śmierć wskutek NNW20 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NNW komunikacyjnego lub aktów i terroru10 000 zł
Trwały uszczerbek wskutek NNW (np. 1% – 200 zł)20 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru10 000 zł
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia8 000 zł
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne30 zł, limit 1 350 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego5 000 zł
Klauzula nr 6– zwrot kosztów rehabilitacji10 000 zł
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby35 zł, limit 2000 zł
Klauzula nr 11– BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI2 zgłoszenia
Zwrot kosztów operacji plastycznej wskutek NNW(zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 OWU)10 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia/ukąszenia/użądlenia(zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 5 OWU)200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NNW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu150 zł
Składka40 zł

Zgłaszanie szkód:

Biuro MIKAN Ubezpieczenia w Libiążu: ul. Wańkowicza 4
tel. 32/627-47-04

Internetowo: https://www.compensa.pl/likwidacja-szkod/