Categories Menu

Opublikowany : mar 24, 2020 w Aktualności

Rekrutacja- ważna informacja

Szanowni Państwo W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że dalsza rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się drogą mailową i telefoniczną. – W dniu 26.03.2020 r. – zostanie podana do wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W tej wyjątkowej sytuacji, będzie ona wywieszona na drzwiach wejściowych do przedszkola. – Członkowie komisji poinformują Państwa telefonicznie o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do dalszej rekrutacji. – Rodziców dzieci zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji prosimy o wypełnienie „Potwierdzenie woli przyjęcia”, którego wzór znajduje się poniżej. – Następnie prosimy o wypełnienie i odesłanie dokumentu drogą elektroniczną na adres mailowy przedszkola: ps1libiaz@wp.pl w terminie od 27.03.2020 do 03.04.2020.W temacie maila proszę wpisać „rekrutacja”. – W sytuacji gdy nie posiadacie Państwo poczty elektronicznej prosimy o przekazanie potwierdzenia woli przyjęcia drogą telefoniczną pod numerem telefonu 32 627 14 24 w dniach od 27.03.2020 do 03.04.2020 w godzinach 8:00 – 11:00. – W dniu 08.04.2020 r. Komisja Rekrutacyjna poinformuje Państwa telefonicznie o wynikach rekrutacji. Libiąż, dnia………………………………… POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola Potwierdzam wolę zapisu dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko dziecka Numer PESEL dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia. …………………………………………………  imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego ………………………………………………………………                               ...

Czytaj dalej