Categories Menu

Opublikowany : wrz 15, 2019 w Aktualności

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW dzieci szkolnych Polisa typ 184 nr 001022422 ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI POWSTAŁE PODCZAS UPRAWIANIA SPORTU Śmierć wskutek NNW    17000zł Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NNW komunikacyjnego lub aktów i terroru  8500 zł Trwały uszczerbek wskutek NNW (np. 1% – 170 zł)   17000 zł Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 8500 zł Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 6800 zł Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne  30 zł dziennie/  limit 1350zł Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5000zł Klauzula nr 6– zwrot kosztów rehabilitacji 8500zł Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35zł/ limit 2000zł Klauzula nr 11– BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI    2 zgłoszenia Zwrot kosztów operacji plastycznej wskutek NNW(zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 OWU)   6800zł Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia/ukąszenia/użądlenia(zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 5 OWU)  200zł Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NNW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu    150zł Składak ubezpieczenia 40 zł Zgłaszanie szkód: Biuro ubezpieczeń MIKAN w Libiążu: ul. Wańkowicza 4 tel. 32/627-47-04 Internetowo: https://www.compensa.pl/likwidacja-szkod/ Pisemnie: Compensa TU S.A., ul. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,...

Czytaj dalej