Categories Menu

Opublikowany : wrz 30, 2019 w Aktualności

Klauzula informacyjna -RODO

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Przedszkole Samorządowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu 2) Przedszkole wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Joannę Grabowską– z którym można skontaktować się poprzez e-mail grabowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka. 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających...

Czytaj dalej

Opublikowany : wrz 28, 2019 w Aktualności

Wyjazd do Libiąskiego Centrum Kultury

W dniu 9 października 2019r. dzieci z grup II, III, IV, V, VI wyjeżdżają do Libiąskiego Centrum Kultury na musical edukacyjny „O małej syrence w niejednej piosence”. Koszt wyjazdu 25 złotych. Prosimy o wpłatę u nauczycieli w grupach. W dniu wyjazdu śniadanie w przedszkolu będzie o godzinie...

Czytaj dalej

Opublikowany : wrz 21, 2019 w Aktualności

Wniosek o wydanie opinii o dziecku

Drodzy Rodzice. Od 23 września 2019r. opinie o dziecku będziemy wystawiać w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku poniżej a także do pobrania w sekretariacie przedszkola   Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego                                                                                              Data Adres zamieszkania                                                                                                     Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1                                                                                                     z  Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu Wniosek Zwracam się z prośbą o wydanie opinii o moim dziecku ………………………………………………………………….. uczęszczającym do grupy …………………………………………. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu w celu przedłożenia jej w …………………………………………………………………………..                                                                                                                   Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od daty złożenia...

Czytaj dalej