Categories Menu

Opublikowany : lis 29, 2018 w Aktualności, Galerie

Wycieczka do Sztolni

29 listopada starszaki z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do sztolni Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu. Przedszkolaki bardzo przejęły się pobytem w sztolni. Po tajemniczym miejscu oprowadzał je przewodnik, który opowiadał o trudnej i skomplikowanej pracy górników. Pokazał im również maszyny górnicze. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści o duchu Skarbnika, który miesza w kopalni i pilnuje porządku. Była to ciekawa i pouczająca wycieczka, podczas której przedszkolaki uzupełniły swoją wiedzę o tradycjach związanych z górniczym świętem. Dowiedziały się również, jak ciężka i ważna jest praca...

Czytaj dalej

Opublikowany : lis 25, 2018 w Aktualności, Galerie

Spotkanie z panią leśnik z Nadleśnictwa w Chrzanowie.

Dnia 21.11.2018r. nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość: pani leśnik z Nadleśnictwa w Chrzanowie.  Dzieciaki oczekiwały gościa z niecierpliwością od samego rana. Pani Pamela opowiedziała nam o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreśliła, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt (sarny, dzika, lisa) zamieszkujących lasy naszej okolicy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy....

Czytaj dalej

Opublikowany : lis 13, 2018 w Aktualności

Plan wspomagania szkół/ placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

Gmina Libiąż przystąpiła do projektu VULCAN kompetencji w MAŁOPOLSKICH samorządach, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji zadania w czerwcu bieżącego roku odbyła się debata poświęcona badaniom oczekiwań, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego wobec przedszkoli i szkół w gminie Libiąż, która posłużyła do opracowania Planu wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w gminie Libiąż. Celem strategicznym planu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów przez wdrożenie procesowego wspomagania w szkołach/ przedszkolach. Celami operacyjnymi są: Wdrożenie procesowego wspomagania w 2 przedszkolach samorządowych: w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 im. Kubusia Puchatka w Libiążu i w Przedszkolu Samorządowym w Zespole Szkół w Żarkach oraz w 2 szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Libiążu i w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Żarkach w okresie od września 2018 r. do czerwca 2020. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej oświaty w gminie Libiąż i jej funkcjonowanie co najmniej do czerwca 2020 roku. Podjęte działania podlegają monitorowaniu i ewaluacji.                                                                                                                                                 Zaplanowane zadania będą odbywać się etapowo. Obejmą m.in. szkolenia dyrektorów i zespołów nauczycieli szkół i przedszkoli, przeprowadzenie diagnozy potrzeb, wdrożenie rocznych planów wspomagania, przygotowanie planu pracy sieci współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej...

Czytaj dalej