Categories Menu

Opublikowany : wrz 9, 2016 w Aktualności

Warunki ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2016/2017

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2016/17, ubezpieczonych za pośrednictwem Agencji NR 015776, Koncepcja Sp. z o.o. Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą 2. Śmierć w wyniku sepsy 3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki 4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu 5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych organizowanych poza lekcjami przez szkołę lub nauczyciela pracującego w szkole np. w ramach UKS jak również wyczynowe uprawianie sportów. Oferta nie dotyczy szkół o profilu sportowym. Zakres ubezpieczenia » Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy » Forma ubezpieczenia: bezimienna Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy 100% sumy ubezpieczenia śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności...

Czytaj dalej