Categories Menu

Opublikowany : wrz 16, 2015 w Aktualności

Zmiany dotyczące żywienia dzieci w przedszkolu

Od 1 września 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Rozporządzenie ministra zdrowia określa szczegółowe wymagania dotyczące posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią tych aktów prawnych, a szczególnie załączników, określających grupy produktów dozwolonych i zalecanych w żywieniu dzieci w placówkach oświatowych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach Na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. Wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. Minister Zdrowia: M. Zembala GRUPY ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DZIECIOM I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1. Kanapki: 1) na bazie pieczywa razowego lub pełnoziarnistego: żytniego,...

Czytaj dalej