Categories Menu

Opublikowany : wrz 7, 2015 w Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu

W trosce o wszechstronny rozwój naszych wychowanków przedszkole oferują  gamę zajęć dodatkowych. Są to zajęcia z języka angielskiego, opieka psychologa i logopedy oraz gimnastyka korekcyjna. Jako placówka od wielu lat prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutyczno – edukacyjnych. Przebieg terapii jest zależny od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 roku życia). Jako placówka zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologa, logopedę, neurologopedę, fizjoterapeutę,  gimnastyka korekcyjnego, oligofrenopedagogów, suropedagogów, tyflopedagogów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w naszej placówce otrzymują  do ośmiu godzin zajęć terapeutycznych. Praca z dzieckiem jest poprzedzona wnikliwą diagnozą, na podstawie której sporządza się Indywidualne Plany Terapeutyczne. Stosowane przez nas metody pracy z dziećmi to m.in.: – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, – Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, – stymulacja polisensoryczna, – elementy muzykoterapii i arteterapii, – Metoda TEACCH Erica Schoplera, – Metoda Opcji (Program Son- Rise), – rehabilitacja ruchowa, – metody komunikacji z dziećmi niemówiącymi (alternatywne i wspomagające). Język angielski Zajęcia...

Czytaj dalej